Station schedule

Day: <<   16.01.2022   >>

Transport type: Avtobus

Route: 101

Destination: Avtovokzal


По требованию

Hour Minutes
05
57[V]        
06
28 46      
07
03 33 50    
08
06 22 38 54  
09
10 26 42 58  
10
10[V] 30 46    
11
02 26[(] 42    
12
02[V] 22[V] 42[V] 58[V]  
13
14[V] 30[V] 46[V]    
14
10[V] 25[V] 46    
15
14[V] 47[(] 58    
16
22 38 54    
17
10 36[(] 42 58  
18
14 30 50[V]    
19
15[V] 38[V]      
20
02[$] 34[V]      
21
06[$] 28[4]      
22
02[$] 42[$]      

Note:

V - ul. Sportivnaya -
Avtovokzal
4 - ul. Sportivnaya -
Komsomolskaya ploschad
$ - ul. Sportivnaya -
Jeleznodorojnyiy vokzal
( - ul. Sportivnaya -
Avtovokzal


start_page  reload  back  main_menu  рус