Station schedule

Day: <<   15.09.2021   >>

Transport type: Avtobus

Route: 112

Destination: Avtovokzal


Проф. "Лесная Новь"

Hour Minutes
07
01        
08
16[L]        
09
01[J]        
10
06[L]        
11
21[J]        
12
31[L]        
13
56[F]        
14
51[D]        
15
46[L]        
16
46[D]        
17
51[H]        
18
46[P]        
19
46[N]        

Note:

D - Bolnitsa -
Avtovokzal
F - Baranovschina -
Avtovokzal
H - Baranovschina -
Avtovokzal
J - Bolnitsa -
Avtovokzal
L - Bolnitsa -
Avtovokzal
N - Bolnitsa -
Avtovokzal
P - Bolnitsa -
Avtovokzal


start_page  reload  back  main_menu  рус